Integritetspolicy

SnowRider AB tar din integritet på största allvar! 

Vi vill att du ska känna dig helt bekväm med att vistas på vår hemsida, därför har vi samlat information om vårt ansvar, vilka personuppgifter vi hanterar, hur länge dessa behandlas samt i vilket syfte. 

Vid minsta frågetecken är du välkommen att ta kontakt med oss på SnowRider AB på mail: pren@snowrider.se

Integritetspolicyn är uppdelad i kapitlen nämnda nedan: 

 1. Ansvar för behandlingen
 2. Vilka personuppgifter vi samlar in
 3. I vilket syfte vi samlar in personuppgifter
 4. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
 5. Dina rättigheter
 6. Information om Cookies

 

1. Ansvar för behandling 

Ansvarig part för insamling samt hantering av personuppgifter är SnowRider AB, 556467-0627, Sågbacksvägen 8, Mora, pren@snowrider.se , vi levererar varor, kurser, prenumerationer eller nyhetsbrev för att du beställd dessa genom vår hemsida snowrider.se

 

2. Vilka personuppgifter vi samlar in 

När 
Ändamål 
Rättslig grund 
Kategori av personuppgifter 
Gallringsrutin 
Beställning av varor 
För att administrera, utveckla och leverera våra
varor och tjänster samt tillhandahålla support 
Fullföljande av avtal 
Kontaktuppgifter 
Adressuppgifter 
Logginformation 

7 år enligt bokföringslagen
Kontaktformulär 
För att kunna kontakta dig enligt önskemål 
Fullföljande av avtal 
Kontaktuppgifter 
Fritextfält 

7 år enligt bokföringslagen
Marknadsföring
För att kunna skicka nyhetsbrev till dig enligt önskemål
Samtycke
Kontaktuppgifter
Avslutas och raderas när du som kund bestämmer det.

 

3. I vilket syfte vi samlar in personuppgifter 

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att: 
 • Vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig 
 • Vi ska kunna fullfölja det avtal vi ingått med dig
 • Vi ska leverera den Tjänst du beställt
 • Vi ska kunna ta kontakt med dig i de fall det behövs
 • Vi ska kunna fullfölja lagstiftning så som bokföringslag
 • Vi ska kunna leverera relevant information så som nyheter, erbjudanden, information om uppdateringar
 • Vi ska kunna förbättra SnowRider.se 

 

4. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter 

 • Vi sparar de insamlade personuppgifterna så länge som vi har ett giltigt avtal med dig. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera eller anonymisera uppgifterna inom rimlig tid.
 • Personuppgifter som krävs enligt lagstiftning sparas så länge som lagen kräver detta (enligt nuvarande lag 2018 är det 7 år). 

 

5. Dina rättigheter 

 • Du har rätt till att få dina personuppgifter rättade i de fall de skulle vara felaktiga.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter, förutsatt att det inte strider mot den lagliga grund vi har för behandlingen.
 • Du har rätt att blir raderad, förutsatt att det inte strider mot den lagliga grund vi har för behandlingen eller mot annan svensk lag.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
 • Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.
 • Du har rätt att motsätta dig automatiserade beslutsfattningar och direktmarknadsföring. 

 

6. Information om Cookies 

SnowRider ABs hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder SnowRider AB cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt: 

 • Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.
 • Hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg.
 • Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.
 • Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
 • Anpassa våra tjänster så att du får information som är relevant för dig.
 • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren. 

Om du vill spärra Cookies gör du det i Inställningarna i din webbrowser.